just-translations.ro Web analytics

Interpretariat

Interpretariat Timisoara

Interpretare simultană

Acest tip de interpretare este folosit pentru congrese, conferinţe şi seminarii, când auditoriul este format din persoane ce vorbesc limbi diferite şi care nu participă în mod direct la procesul de comunicare. Interpretul să află într-o cabină, are la dipoziţie cască şi microfon şi redă discursul în limba ţintă fără a aştepta ca discursul în limba sursă să se finalizeze. Auditoriul din sală va asculta traducerea verbală, realizată de interpret, la casca proprie.
Limbile străine pentru care vă oferim serviciul de INTERPRETARE SIMULTANĂ sunt: română, engleză, italiană şi sârbă.

Interpretare consecutivă

Interpretariatul consecutiv implică ascultarea a unei părţi dintr-un discurs şi presupune fie realizarea unui rezumat, fie încercarea de a reda ideile exprimate. Acesta este mai folositor pentru grupurile mici sau întâlnirile dintre doi oameni de afaceri.
Situaţiile care implică serviciul de interpretare consecutivă sunt: întâlniri de afaceri, negocieri, saloane şi expoziţii locale şi internaţionale, târguri, căsătorii, încheieri de contracte, declaraţii, procuri speciale în faţa notarului sau a avocatului, asistenţă pentru procese şi depoziţii juridice.

Vă oferim serviciul de INTERPRETARE CONSECUTIVĂ din / în limbile: română, engleză, italiană, franceză, germană, spaniolă, maghiară, cehă, greacă şi sârbă.

Interpretariat pentru tratative

Pentru a ajunge la un rezultat dorit  cu partenerii dumneavostră de afaceri străini, vă punem la dispoziţie serviciul de interpretariat tehnic sau de tratative comerciale. Interpreţii noştri se pot deplasa la sediul clientului sau la alte locaţii stabilite.

Limbile străine pentru care vă oferim serviciul de INTERPRETARE PENTRU TRATATIVE sunt: română, engleză, italiană, sârbă, germană şi spaniolă.

Interpretare tip whispering / chuchotage

Interpretarea tip whispering / chuchotage este un tip de interpretare simultană, doar că în acest caz, ascultătorul este o singură persoană şi nu este nevoie de dotări tehnice. Interpretul va sta foarte aproape de persoana ce are nevoie de interpretare şi îi va traduce verbal, în timp real, informaţiile transmise de interlocutorul acestuia.

Limbile străine pentru care vă oferim serviciul de INTERPRETARE TIP WHISPERING  / CHUCHOTAGE sunt: română, engleză, italiană, sârbă, germană şi spaniolă.

INTERPRETARIAT CONSECUTIV TIMIŞOARA  INTERPRETARIAT SIMULTAN TIMIŞOARA  INTERPRETARIAT PENTRU TRATATIVE  TIMIŞOARA

News