just-translations.ro Web analytics

Traduceri

Traduceri Timisoara

Vă punem la dispoziţie traduceri din şi în următoarele limbi de circulaţie internaţională sau limbi rare:

Română Engleză Italiană Germană Franceză Spaniolă
Maghiară Portugheză Rusă Sârbă Slovenă Turcă
Bulgară Ucraineană Arabă Olandeză Greacaă Ebraică

Textele traduse din limbile română, italiană, franceză, sârbă, croată, rusă şi maghiară vor beneficia de o lectură finală din partea unui vorbitor nativ.

Revizuire/corectură

Traducerile – realizate de persoane autorizate sau neautorizate – aflate deja în posesia clientului vor fi supuse, la solicitarea acestuia, fie unei revizuiri realizate de către un traducător specializat în domeniu, fie unei corecturi din punct de vedere lingvistic şi gramatical, efectuată de unul dintre traducătorii noştri autorizaţi.

Subtitrare

Pentru filmele dvs. preferate sau pentru diferite alte înregistrari video, vă punem la dispoziţie serviciul de subtitrare în limbile română engleză, italiană, franceză, spaniolă şi germană.
Experienţa în acest domeniu este dobândită lucrând pentru firme de renume internaţional şi prin asigurarea subititrărilor pentru festivaluri europene de film.
Domeniile în care biroul nostru de traduceri are cea mai mare experienţă şi pe care o pune la dispoziţia dvs. sunt *:

Alte domenii în funcţie de necesităţile dvs. (literatură, artă, geografie, istorie, filosofie-religie ş.a.).
Vă oferim ca servicii auxiliare traduceri autorizate, traduceri legalizate şi supralegalizate cu Apostila Convenţei de la Haga.
TRADUCERI AUTORIZATE   TRADUCERI LEGALIZATE   TRADUCERI JURIDICE   TRADUCERI ECONOMICE   TRADUCERI MEDICALE

News